1. Hjem
  2. Råd om ferdsel

Råd om ferdsel

Alle er velkomne til Fulufjellet, men husk å ta vare på naturen! Vis hensyn til fugle- og dyrelivet, og ikke etterlat deg spor.
a

Meny

NN_logo_Dovrefjell_nasjonalparkstyre_svart

Kontakt oss

Nasjonalparkstyret for Fulufjellet
Postboks 987
2604 Lillehammer
E: sfinpost@statsforvalteren.no

M

Meny

Person på tur

Vis hensyn!

Her er det rom for mange om vi tar hensyn til folk og dyr rundt oss. Nasjonalparker er juvelene i norsk og svensk natur. Vernet bidrar til å ta godt vare på landskapet og mangfoldet av dyr og planter. Slik kan vi fortsette å samle gode opplevelser også i framtiden.

Person på tur

Allemannsretten

Du kan gå der du vil på beina, på truger og på ski. Ta pause hvor som helst. Du kan slå opp teltet der du vil, unntatt i sone IV i Fulufjällets nationalpark. I Fulufjellet kan du fritt plukke sopp, bær og vanlige planter. Hensynet til vegetasjon og dyreliv er viktig, særlig i hekke- og yngletida.

Kulturminner

I Fulufjellet finnes gamle seterbygninger, steinalderboplasser, fangstgroper, gamle steinformasjoner og buestillinger. Vis hensyn og utvis forsiktighet når du er i nærheten av disse. Det er ikke tillatt å bygge nye varder.

Buestilling
Varde på fjellet.

Bruk stien og bygg ikke nye varder

Ved å følge og holde deg på stien er du med å bidra til å ta vare på naturen. Da unngår vi unødvendig slitasje på vegetasjonen og forstyrrelser av dyrelivet. Langs flere av stiene i Fulufjellet finner du varder, disse er vegvisere som hjelper deg å følge ruta på dager med dårlig sikt. Det er derfor viktig at du ikke bygger nye varder da dette kan føre til at de som kommer etter deg går seg bort. Det skal heller ikke fjernes stein fra gamle varder da enkelte av disse er svært gamle, og fredet som kulturminner. På vardene vokser også saktevoksende lavarter som er fredet.

Søppel

Søppel skal ikke legges igjen i nasjonalparkene eller brennes, den må tas med tilbake og kastes. Ta gjerne med søppel som du finner på din vei.

Person på tur i skogen.

Bålbrenning

Det er tillatt å benytte små kvister på trær, men først og fremst kvist på bakken. I sone IV på svensk side kan du tenne bål på anviste plasser med den veden som finnes der. Husk at det på norsk side er forbud mot å brenne bål i perioden 15. april til 15. september, men at det likevel er tillatt å tenne bål der ilden åpenbart ikke har mulighet for å spre seg.

Ikke lag nye bålringer, men bruk de som allerede finnes. Ikke fyr bål på berg, dette sprekker opp og lager evige spor.

Jakt og fiske

I den norske nasjonalparken kan du jakte og fiske som i skog- og fjellområder ellers, dersom du har jakt-/fiskekort. Det er ikke lov å bruke levende fisk som agn. Du kan heller ikke ta med deg levende fisk eller vått fiskeutstyr fra et vassdrag til et annet.

Jakt på svensk side er kun tillatt i sone II og III for jaktlag med grunneiertillatelse. Fiske er tillatt i sone III.

Jeger i fjellet, høstfarger
Varde

Gå på do

Men grav et hull på minst 15 cm og dekk til. Hvis du ikke er tøff nok til å bruke mose, så benytt nedbrytbart papir eller ta med deg papiret ut igjen. Våtservietter og truseinnlegg brytes ikke ned, og må aldri legges igjen.

Hunden er velkommen

med på tur. På svensk side må hunden alltid holdes i bånd. I den norske nasjonalparken er det båndtvang mellom 1. april og 20. August. Husk hundepass og vaksinasjonskort hvis riksgrensa skal krysses!

Motorisert ferdsel

Er i utgangspunktet forbudt i nasjonalparkene. På svensk side er snøskuterkjøring tillatt langs noen traseer.

Kart over traseer for lovlig kjøring

Skuterløype
Drone

Drone

I nasjonalparken er det ikke lov å bruke drone. Bruk av modellfly med motor er forbudt, og drone faller inn under dette. Bruk av drone kan forstyrre både andre brukere og ikke minst det sårbare dyrelivet i området.

Se kart over områder hvor det er tillatt å fly drone

Annen ferdsel

Isklatring på Njupeskärs fossefall er tillatt 1. desember til 31. mars. All annen klatring i berg er forbudt på svensk side. På norsk side er sykling og organisert ridning ikke tillatt. I den svenske nasjonalparken er sykling og ridning kun tillatt på bilveg.

Fossefall
Bilde med tekst. Informasjon om ferdselssoner i Fulufjellet.

Soneinndeling

Fulufjället er den første nasjonalparken i Sverige der tilrettelegging for besøkende ble inkludert tidlig i planleggingsarbeidet av parken. Det er i dag etablert fire soner på svensk side som gir retningslinjer for hva som er tillatt og ikke. Sonene illustrerer også ulik grad av tilrettelegging i parken. I motsetning til forvaltningen av Fulufjället i Sverige, er det ingen soneinndeling på den norske siden.

Last ned PDF her