1. Hjem
  2. Om nasjonalparken
  3. Historie og kultur

Historie og kultur

I Fulufjellet gikk det flere gamle ferdselsveger mellom Norge og Sverige – i dag benyttet som turstier.
a

Meny

NN_logo_Dovrefjell_nasjonalparkstyre_svart

Kontakt oss

Nasjonalparkstyret for Fulufjellet
Postboks 987
2604 Lillehammer
E: sfinpost@statsforvalteren.no

M

Meny

Fulufjellet landskap

De gamle ferdselsvegene

Flere gamle ferdselsveger mellom Norge og Sverige krysser de to nasjonalparkene, i dag som turstier. Ferdselsvegene er flere hundre år gamle. Särnvegen, som går fra sør til nord, er fra tida før 1644 da Jämtland og Härjedalen var en del av Norge.

Vegen ble brukt som handelsrute for innbyggerne rundt, og det hevdes også at den ble brukt som pilegrimsveg. Vegen går fra grenda i Ljørdalen via Girdalssetra og Fulunebben og videre over til Fulufjället på svensk side.

Person på tur

Gammel bosetning

Det har bodd folk i området i 3000 år. Menneskene har levd av jakt, fiske, jordbruk og skogbruk. Det er derfor mulig å finne kulturminner i området med blant annet steinalderboplasser.

Samarbeid over grensa

Naturen kjenner ingen grenser. Derfor er samarbeidet mellom norske og svenske vernemyndigheter viktig for å kunne forvalte Fulufjellet som en økologisk helhet på tvers av riksgrensa. Samarbeidet er også viktig for å kunne legge til rette for gode og helhetlige opplevelser i dette grenselandet. Fulufjellets besøksstrategi fremmer nasjonalparkene som lett tilgjengelige, men samtidig byr Fulufjellet på stillhet og store villmarksområder.

Grensevarde